Nasz zespół

Sarah Moore

Prezes

Uwe Soeder

Dyrektor Financowy

Ben Sandefur

Wiceprezes, globalny marketing i rozwój działalności biznesowej

Suzanne Smith

Wiceprezes, sprzedaży, Ameryka Północna, Unia Europejska i dystrybucja międzynarodowa

Josh Shenk

Wiceprezes, Engineering i Research & Development

Matthew Norris

Wiceprezes, działalność operacyjna

Elizabeth Cotton

Starszy Dyrektor, HR

Jack Cummings

Dyrektor, działu Quality and Regulatory Affairs

Natasha Guerrero

Dyrektor, Danaher Business Systems

Olaf Andrich

DYREKTOR Zarzadający, Europe

Jonson Qian

DYREKTOR Zarzadający, China