Studium przypadku Mammotome elite: Niewielkie zmiany

Urządzenia do biopsji piersi, wymagające wielokrotnego wkłucia, stanowią wyzwanie podczas pobierania próbek z małych zmian. W toku pobierania próbek tymi urządzeniami, wizualizacja badanego obszaru staje się coraz trudniejsza i wymaga więcej czasu na skanowanie i celowanie przy każdej kolejnej próbce.

Studium przypadku Mammotome elite: Implanty piersi

Ta podejrzana zmiana lita spowodowała komplikacje w procedurze pobierania próbek ze względu na bliskość implantu piersiowego. Przy użyciu urządzenia sprężynowego byłoby trudno pozyskać próbki bez ryzyka uszkodzenia kapsuły implantu.

Studium przypadku Mammotome elite: Torbiel złożona

Często występują trudności z pobraniem wielu próbek torbiel złożonych za pomocą urządzenia sprężynowego. Jeżeli torbiel zapadnie się po pobraniu pierwszej próbki, wizualizacja pozostałej jej części staje się trudna, co obniża pewność dokładności pobrania próbek.

Studium przypadku Mammotome elite: Zmiany zlokalizowane w tylnej ścianie klatki piersiowej

Głębiej położone masy stanowią duże wyzwanie zarówno dla biopsji pod kontrolą USG, jak i dla biopsji pod kontrolą stereotaksji ze względu na obawy dotyczące lokalizacji zmian względem ściany klatki piersiowej pacjenta. Urządzenie Mammotome® elite™ oferuje wiele korzyści w zabiegach dotyczących zmian zlokalizowanych w pobliżu tylnej ściany klatki piersiowej.