Mammotome revolve System do biopsji piersi wspomaganej próżniowo z podwójną próżnią

Nowa definicja efektywności procedury bez uszczerbku dla jakości tkanek – od pozycjonowania do diagnozy.

SYSTEM DO BIOPSJI MAMMOTOME REVOLVE

Stereotaksja / Tomosynteza

Wysoka wydajność działania pracowni radioterapii stereotaktycznej bez uszczerbku dla pewności diagnostyki klinicznej.

Ultrasonografia

Efektywność działania igły wymagającej jednego wkłucia wraz z technologią próżniową zapewniają wyjątkowo wysoką jakość tkanek w pracowni ultrasonograficznej.

Mammotome Revolve EX

Pierwszy wspomagany próżniowo system do biopsji piersi umożliwiający zbadanie tkanek na krawędzi zmiany wraz z elastycznym systemem pobierania i przechowywania wielu fragmentów zmian.

Korzyści ze stosowania systemu Mammotome revolve

Play Video

Powiązane produkty

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o systemie do biopsji Mammotome revolve?