Neoprobe System detekcji promieniowania gamma

Oferuje wyjątkową dokładność, łatwą obsługę i zaawansowane możliwości kliniczne.

Naprowadzanie na właściwe tkanki

Wyjątkowa dokładność

Sondy Neoprobe z technologią Bluetooth cechują się wysoką czułością i kierunkowością, przez co zapewniają bardzo dokładne lokalizowanie badanych tkanek podczas zabiegu z wykorzystaniem promieniowania gamma 1.

Łatwa obsługa

Neoprobe GDS zapewnia szybkie rozpoczęcie pracy bez konieczności kalibracji i regularnej konserwacji oraz funkcję zdalnego zliczania w obrębie pola jałowego, inicjowaną jednym przyciskiem.

Korzyści kliniczne

Możliwość komunikacji systemu Neoprobe przez Bluetooth dostarcza chirurgowi szczegółowych danych przy równoczesnym podaniu obu izotopów Tc-99 oraz I-125. Neoprobe GDS zapewnia indywidualne zliczanie dla każdego izotopu oraz filtr wskazujący, czy użytkownik znajduje się bliżej miejsca iniekcji czy bliżej źródła promieniowania – wszystko to w czasie rzeczywistym.

Elastyczność

Konsolę Neoprobe GDS można dostosować do indywidualnych potrzeb klinicznych danej procedury. Neoprobe GDS może wykrywać dowolny z sześciu izotopów, można go skonfigurować, aby wykrywał iniekcje zlokalizowane lub systemowe, może także wykrywać i filtrować izotopy I-125 oraz Tc-99 równocześnie.

Cechy produktu Neoprobe w skrócie

Play Video

Konfiguracja podstawowa Neoprobe

Play Video

Szkolenie z obsługi Neoprobe dla lekarzy

Play Video

Szkolenie z obsługi Neoprobe dla techników

„Neoprobe GDS skraca czas procedur przeprowadzanych na sali operacyjnej, jest wysoce niezawodny i nie wymaga częstego serwisowania.”

Ian Grady, lek. med.
North Valley Breast Clinic

Czy chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o systemie Neoprobe GDS?

Często zadawane pytania (FAQ)

Jak często należy kalibrować system Neoprobe, aby zapewnić jego optymalne działanie?

Nigdy. Neoprobe nie wymaga kalibracji ani regularnej konserwacji.

W przypadku jakich nowotworów można stosować system Neoprobe?

Rak piersi, czerniak, rak prostaty oraz w ograniczonym zakresie w przypadku raka szyjki macicy oraz nowotworów głowy i szyi. System Neoprobe jest także przydatny w zabiegach przytarczyc.

Jakie radioizotopy można wykrywać przy użyciu systemu Neoprobe?

99mTc, 125I, 57Co, 111In, 131I, 18F, system posiada także ustawienie ‘Open’.

Jakie są podstawowe komponenty wymagane do pracy z systemem Neoprobe?

Konsola, sonda, bateria (do sondy podłączanej bezprzewodowo przez Bluetooth) oraz przewód zasilania.

Powiązane produkty

XPERT 40

Gdy potrzebują Państwo zidentyfikować najdrobniejsze szczegóły przy dużym zróżnicowaniu pobranych wycinków tkanki i w najkrótszym możliwym czasie.

Dowiedz się więcej

Czy chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów chirurgicznych?