Mammotome Revolve EXSystem do biopsji piersi wspomaganej próżniowo z podwójną próżnią do procedur pod kontrolą USG

Pierwszy wspomagany próżniowo system do biopsji piersi umożliwiający zbadanie tkanek na krawędzi zmiany wraz z elastycznym systemem pobierania i przechowywania wielu fragmentów zmian.

Pobieranie wysokiej jakości tkanek

Szybciej pobiera tkankę

Mammotome Revolve EX jest 2,5 razy szybszy1 w porównaniu z konkurencyjnymi systemami wykorzystującymi tryb ciągły pobierania próbek, pozyskujący jedną próbkę tkanki na 5 sekund.

Ergonomiczna i bezpieczna obsługa przy użyciu jednej ręki

Sonda i rękojeść są o >20% lżejsze w porównaniu z konkurencyjnymi systemami2, moduł sterowania obejmuje innowacyjny system zdejmowania osłony igły umożliwiający bezpieczne odłożenie rękojeści przed rozpoczęciem oraz w trakcie procedury.

Tuleja EZ-Sleeve™ – opcja sterylna

Opcja indywidualnej tulei sterylnej optymalizuje przebieg procedury poprzez skrócenie czasu instalacji i czasu cyklu, wymaga mniej pracy3

1. Analiza porównawcza opiera się na badaniu inżynierskim wyszczególnionych urządzeń, przeprowadzonym przez firmę Mammotome. Warunki prowadzenie testu mogą być zmienne i mogą wpływać na wyniki. W przypadku urządzenia Mammotome Revolve EX zmierzono czas, począwszy od pierwszego naciśnięcia przycisku Biopsy aż do ukończenia 20. cyklu biopsyjnego, w trybie ciągłym pobierania próbek, przy pełnej długości komory biopsyjnej. W przypadku urządzeń nieposiadających trybu ciągłego pobierania próbek czas mierzono od rozpoczęcia w momencie pierwszego naciśnięcia przycisku Biopsy i przytrzymaniu go aż do ukończenia 20. cyklu biopsyjnego, w trybie domyślnym pobierania próbek. We wszystkich urządzeniach ustawiona była maksymalna długość komory biopsyjnej.

2. Dostępne dane; dane dotyczące ciężaru uwzględniają ciężar rękojeści i przewodu rękojeści.

3. W porównaniu z systemami do biopsji piersi Mammotome Revolve EX, Mammotome revolve U/S i Bard EnCor Enspire™. W przypadku tych trzech alternatywnych systemów musi być stosowana standardowa tuleja sterylna pozwalająca spełnić wymogi sterylności obowiązujące na sali operacyjnej; żaden z nich nie posiada indywidualnej tulei sterylnej
do rękojeści.

System do biopsji piersi Mammotome Revolve™ EX, zaprojektowany z uwzględnieniem takich aspektów, jak wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność, zwiększa wydajność pracy i pewność diagnostyki klinicznej.

Zobacz urządzenie Mammotome Revolve™ EX w akcji.

Play Video
Mammotome Products-236

Czy chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o urządzeniu Mammotome Revolve™ EX?

Często zadawane pytania (FAQ)

Ile próbek może pomieścić pojemnik?

System SMS (Specimen Management System) 3+1 może pomieścić 25 próbek w każdym z 3 pojemników oraz pojedynczą próbkę w pojemniku 1.

Jaka jest długość komory biopsyjnej w urządzeniu Mammotome Revolve™ EX?

Sonda ma komorę biopsyjną o regulowanej długości 12 mm, 18 mm lub 25 mm.

Jaką długość i rozmiar mają igły do urządzenia Mammotome Revolve™ Ultrasound?

Długość igły do urządzenia Mammotome Revolve™ U/S wynosi 92 mm, a rozmiar 8G.

Powiązane produkty

Mammotome® Elite

Urządzenie do biopsji piersi Mammotome® Elite łączy wysoką jakość tkanek pozyskiwanych w wyniku biopsji wspomaganej próżniowo z łatwością i prędkością działania grubej igły.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej
o rozwiązaniach Mammotome z zakresu ultrasonografii?