DO NOT TRANSLATE BiomarC™ Breast Biopsy Markers

DO NOT TRANSLATE

All-natural design within a small size enables the accurate placement you desire.

DO NOT TRANSLATE BiomarC™ Breast Biopsy Markers

DO NOT TRANSLATE Provides a Natural, Non-Metal Composition

DO NOT TRANSLATE Composed of a Zirconium-Oxide for strength and unique imaging characteristics with a Pyrolytic Carbon coating, BiomarC™ markers is the natural choice for your patients.1, 2, 3, 4

DO NOT TRANSLATE Enables Enhanced UItrasound Visibility

DO NOT TRANSLATE BiomarC™ markers provide permanent enhanced ultrasound visibility versus other bare metal-only markers due to the proprietary Pyrolytic Carbon Coating.

DO NOT TRANSLATE Offers A Safe, Nickel-Free Alternative

DO NOT TRANSLATE BiomarC™ markers are a great option for patients, even the 10-20% of the general population with nickel sensitivity.

DO NOT TRANSLATE Delivers a More Complete Image

DO NOT TRANSLATE Features a non-ferromagnetic composition that leads to less blooming artifact, which can interfere with interpretation of MR images.

DO NOT TRANSLATE

1. “A NEW BIOMARC TISSUE MARKER FOR BREAST BIOPSY:…”, Michael T. Nelson, Dept. of Radiology, Univ. of Minnesota
2. Ghate, et al; Titanium vs Carbon Coated Ceramic Breast Tissue Maker Clips:.., Acad Radiol 2011; 18:770-773
3. “Toxilogical Profile for Nickel”, August 2005, U.S. Dept. of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances and Disease Registry
4. “2012_SEOW_AJUM_Sono visibility of breast tissue markers. AJUM Nov. 2012 15 (4)”

DO NOT TRANSLATE Two Distinct Shapes for Visibility. BiomarC™ marker offers two distinct carbon coated ceramic shapes for better tracking of multiple biopsy sites.

Kształty

DO NOT TRANSLATE “BiomarC™…Demonstrated a statistically significant advantage in visibility over…UltraClip II MR, UltraClip II PVA, and CeleroMark…”

AJUM Nov. 2012 15 (4)
DO NOT TRANSLATE 2012_SEOW_AJUM_Sono visibility of breast tissue markers. AJUM Nov. 2012 15 (4)

DO NOT TRANSLATE Would you like to know more about BiomarC™?

Często zadawane pytania (FAQ)

DO NOT TRANSLATE

Does BiomarC™ contain nickel?

DO NOT TRANSLATE The BiomarC™ marker does not contain nickel.

DO NOT TRANSLATE

Does the BiomarC™ marker contain any sharp edges?

DO NOT TRANSLATE BiomarC™ markers do not contain any sharp edges.

DO NOT TRANSLATE

What are the measurements of the BiomarC™ marker?

DO NOT TRANSLATE The BiomarC™ marker comes in 3 different sizes and 2 shapes; Petite Barbel = 1x3mm, Barbel = 2x4mm, and Tribell = 1x5mm.

Powiązane produkty

HydroMARK

Wyjątkowa technologia hydrożelowa zapewnia niezrównaną, długotrwałą widoczność w obrazowaniu USG.

MammoMARK i CorMARK

Szybkie pęcznienie kolagenu unieruchamia znacznik w miejscu pobrania wycinka, obniżając prawdopodobieństwo jego przemieszczania się.

MammoSTAR

W pełni naturalny znacznik po biopsji to niemetalowa opcja z nośnikiem o wydłużonej widoczności w obrazowaniu USG.

Czy chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o znacznikach po biopsji piersi Mammotome?